Klacht

Als u een klacht heeft, verzoeken wij u om deze te bespreken met uw huisarts. Als wij op de hoogte zijn van de klacht, kunnen wij proberen om samen een oplossing te vinden.

Als u er niet uitkomt met ons, kunt u uw klacht bespreken met een derde partij. Een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt met u een manier om uw klacht op te lossen en te bemiddelen. Alle informatie die u bespreekt met de klachtenfunctionaris, is vertrouwelijk.

Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris, kunt u het formulier gebruiken op de website van  SKGE.

Ook is SKGE te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als er geen oplossing is gevonden, kunt u een afspraak maken over de klacht bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze bestaat uit een voorzitter (jurist), uit leden namens patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op de site van SKGE.